Translate

marți, 12 aprilie 2016

CONFERINȚA „CINE ESTE APROAPELE MEU?”, SUSȚINUTĂ DE TEODOR BACONSCHI LA FOCȘANI

Seria de conferințe organizate de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, în cadrul proiectului Ortodoxie și leadership, a continuat sâmbătă seară, 9 aprilie 2016, la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani, prin întâlnirea tinerilor vrânceni - elevi de liceu, studenți, tineri ce participă la activitățile catehetice ale parohiilor - cu binecunoscutul diplomat, autor, antropolog religios și teolog român, Teodor Baconschi.  La eveniment, organizat în colaborare cu Protoieria Focșani I, A.P.O.R. Vrancea și I.S.J. Vrancea, a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

În deschidere, Pr. prof. consilier Cristian Marius Dima, coordonatorul Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul, a punctat obiectivele proiectului „Ortodoxie și leadership” în fața publicului și a prezentat personalitatea plurivalentă a intelectualului creștin invitat.
Răspunzând subiectului propus de noi: Cine este aproapele meu?, Teodor Baconschi a descris și argumentat viziunea creștină și filozofică asupra relațiilor interumane, interetnice și interreligioase, în lumina ultimelor evenimente petrecute la nivel național și european. Acesta a precizat că oamenii și-au pus dintotdeauna întrebări de genul: „Cine este celălalt?”, „ Cine sunt eu în raport cu celălalt?”, „Cum îl definesc pe acest „altul“?”, „Pot exista fără el?”, fără să ajungă, neapărat, la o concluzie irevocabilă.
„Noi suntem cu toții prinși în marea dinamică istorică a civilizației creștine. Atunci când spunem aproapele meu, ne gândim automat la aproapele, așa cum se configurează în Noul Testament. Spre exemplu, în Parabola Samarinenului milostiv este un cadru de pedagogie divină, alegorică, imediat apropiat de urechea noastră creștinească. Ne aducem aminte de acei leviți încrezuți și egoiști, care trec pe marginea drumului și rămân nepăsători în fața unui semen de-al lor rănit, căruia nu-i acordă asistență și îl lasă acolo. La un moment dat, vine și un samarinean – această minoritate disprețuită de poporul ales – care se dovedește superior moral leviților, pentru că se oprește și îl îngrijește pe acel semen de-al lui în suferință, rănit. Aceasta evidențiază faptul că devii alesul lui Dumnezeu prin opțiunile și acțiunile tale morale, nu neapărat printr-o elecțiune de ordin etnic. Or, această viziune, conform căreia aproapele meu este orice om care are nevoie de mine, a căutat să contrazică acel conflict fratricid între Cain și Abel, primii descendenți ai protopărinților noștri, Adam și Eva. Cu toate acestea, complexul lui Cain, adică pulsiunea fratricidă care ne stăpânește, arată că suntem una dintre speciile cele mai tragic dominate de ceea ce se numește violența intraspecifică, de răul pe care suntem în stare să ni-l facem unii altora, până la suprimarea celuilalt, până la asasinat, până la genocid“, a afirmat Teodor Baconschi.
La finalul întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a mulțumit domnului Baconschi pentru prezența la Focșani și a accentuat că „aproapele nu este numai cel din neamul tău și de o credință cu tine, ci este și cel de o altă credință și de o altă etnie. Este important să redescoperim în adâncul sufletului nostru acel ceva prețios, extraordinar, pe care Mântuitorul Hristos ni l-a dăruit și ne îndeamnă să-l scoatem la suprafață, să ne vindecăm de filavtie, de iubirea trupească de sine, să arătăm smerenie și ascultare față de Dumnezeu și față de Biserică. Dacă vom pune întotdeauna accentul numai pe voia noastră, atunci ne îndepărtăm de Părintele ceresc, de la Care vin «toată darea cea bună și tot darul desăvârșit». Tinerii se află, astăzi, în pericolul confuziei, al izolării, al comunicării virtuale impersonale doar pe internet și nu mai știu să privească omul față în față. În limba greacă, «prosopon» înseamnă să se privească oamenii față către față și să dialogheze prin cuvântul rostit. Aceasta este comunicarea, care asigură comuniunea, întrucât ambele se intercondiționează reciproc. Să aveți curajul să vă priviți unii pe alții în față, să vă mărturisiți sentimentele, respectul, iubirea unii față de alții, iar atunci când greșiți, să vă cereți iertare. Numai așa se poate realiza o coeziune, o armonie, într-o anumită comunitate, în familie, la școală, între elevi și împreună cu profesorii“, a menționat Înaltpreasfinția Sa.
Teodor Baconschi s-a născut în 1963, la București. După un doctorat în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor la Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV, 1995), a urmat studii post-doctorale la New Europe College (București, 1996). Între anii 2009-2012, a îndeplinit funcția de ministru de externe al României.

PRIMA CONFERINȚĂ PUBLICĂ, ÎN CADRUL PROIECTULUI PENTRU TINERET „ORTODOXIE ȘI LEADERSHIP”

În contextul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prin Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul, a demarat proiectul pentru tineret Ortodoxie şi leadership, despre care s-a scris anterior/mai jos. Mai multe personalități din diferite domenii de activitate au primit invitația de a vorbi, în fața tânărului public buzoian și vrâncean și nu numai, despre rolul educaţiei religioase, în formarea unui lider al societăţii de astăzi.
Astfel, tinerii buzoieni au avut oportunitatea de a se întâlni, într-o conferință publică, vineri seară, 8 aprilie 2016, la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu artistul şi omul de cultură Dan Puric, un bun creștin, un mare actor - la Teatrul Naţional din Bucureşti, reputat regizor, un inspirat scriitor și, mai ales, un adevărat mărturisitor, de origine buzoiană. Sute de elevi din clasele terminale, studenţi şi tineri profesionişti, care participă activ la orele de Religie, respectiv, la activităţile educaţional-catehetice ale Bisericii locale, au primit invitații din partea profesorilor de Religie și a preoților de parohie, pentru a se bucura de prezența cunoscutului actor, umplând până la refuz - alături de cei care au ținut să se alăture beneficiarilor și  fără invitație - sala care a găzduit conferinţa intitulată sugestiv Suflet românesc. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu A.P.O.R. Buzău.
Prezentarea marelui artist şi introducerea în atmosfera deschisă, prietenească, pe care acesta a dorit s-o impună încă de la început, au fost făcute de Pr. Prof. Cristian Marius Dima, Consilier eparhial la Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul.
Pornind de la ideea de identitate personală şi naţională, artistul Dan Puric a subliniat, prin exemple concrete, din lumea artistică sau din viaţa de zi cu zi, care sunt principalele elemente ce definesc omul, ca persoană creată de Dumnezeu, „după chipul Său“,  dar și poporul din care face parte.
„Identitatea are două dimensiuni: cea de buletin, cu CNP-ul, care este administrativă, și cealaltă, care este o taină și stă în mâna lui Dumnezeu. Nae Ionescu, în «Istoria logicii» (1929), a spus că Occidentul vrea să cucerească universul, iar Răsăritul nu, pentru că îl pătimește. Sunt în viață lucruri cunoscute și lucruri necunoscute, însă, cu timpul, datorită progresului științific, cele necunoscute devin cunoscute. Totuși, există și lucruri incognoscibile, pe care nu le cunoști niciodată. Aceea este gândirea, taina. Gabriel Marcel, filosof creștin-ortodox francez, a afirmat că Occidentul are probleme, pe când Răsăritul are taine. Problema se poate rezolva, dar taina nu. Răspunsul pe care îl dă Paul Evdochimov sună astfel: nu tu trăiești taina, ci taina te trăiește pe tine“, a mărturisit Dan Puric.
Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a apreciat, în finalul conferinței, că „rostul unor astfel de întâlniri, în comuniune de credință în Hristos, este tocmai acesta, de a ne da seama ce se întâmplă cu noi, cu poporul român, în vremurile grele pe care le parcurgem, și, mai ales, de a conștientiza ce trebuie să facem, pentru a ne corecta. Pe parcursul acestui eveniment, domnul Dan Puric v-a împărtășit, în stilul său caracteristic, o seamă de adevăruri amare, presărate pe alocuri cu umor, pentru ca dumneavoastră, tinerii de toate vârstele, să le conștientizați și să vă asumați anumite responsabilități. Este o realitate tristă și îngrijorătoare faptul că ființa poporului român este atacată din toate părțile, în ceea ce are ea mai sfânt: credința ortodoxă strămoșească și iubirea de patrie, de limbă și de neam. De aceea, se impune să ne revenim cât mai repede întru sine și să gândim autentic, românește și creștinește; trebuie ca fiecare în parte și toți laolaltă să ne îndeplinim datoriile morale față de Dumnezeu, față de Biserică și  față de neam și să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu ne pierde identitatea națională și creștinească.
Atacurile ce vin din afară sau din interiorul țării, concertate sau întâmplătoare, urmăresc să-i determine pe tineri a-și uita rădăcinile, istoria, limba și credința, adică elementele definitorii ale identității naționale, ceea ce pune sub semnul întrebării însăși dăinuirea noastră ca popor român și creștin. Ori, moșii și strămoșii noștri ne-au învățat să trăim cu demnitate, în pace și înțelegere, respectându-ne și iubindu-ne unii pe alții, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos“, a menționat Înaltpreasfinția Sa.
Cunoscut în țară şi peste hotare pentru spectacolele sale celebre, actorul Dan Puric se remarcă atât prin elocinţa sa, cât şi prin curajul de a mărturisi credinţa ortodoxă, în vremuri ostile acesteia, fiind invitat la multe emisiuni sau conferinţe, pentru a le vorbi oamenilor despre valorile autentice românești.