Translate

joi, 28 iulie 2016

AVIZUL SCRIS (BINECUVÂNTAREA) AL CHIRIARHULUI PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC PE CATEDRE DE RELIGIE, PRIN SUPLINIRE

Pentru obținerea avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului, în vederea depunerii dosarului pentru ocuparea orelor/catedrelor de Religie rămase vacante, la nivelul ISJ Buzău și Vrancea, prin suplinire - după etapa de repartizare a candidaților cu media de repartizare minim 7, la concursul din sesiunea 2016, în zilele de 26/29 august - candidații vor depune, la Registratura Cancelariei eparhiale, după 15 august 2016, următoarele documente:
1. cerere scrisă de mână - se va putea completa și în momentul depunerii dosarului pentru obținerea binecuvântării;
2. copie după certificatul de Botez (doar pentru candidații mireni);
3. copie după actul de identitate;
4. copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
5. copie după diploma de licență (doar) în Teologie, după foaia matricolă și după certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic;
6. adeverință din partea unității de învățământ în care a mai predat, cu calificativul minim „Bine”;
7. recomandarea/avizul de continuitate al Consiliului de administrație al unității de învățământ în care a mai predat, precizându-se (dacă sunt) orele de Religie disponibile;
8. memoriu de activitate pe anul școlar curent, vizat de directorul unității de învățământ în care a predat și de Inspectorul școlar de Religie;
9. recomandarea preotului duhovnic (preoții vor lua recomandare de la protopop);
10. recomandarea preotului de la parohia pe raza căreia desfășoară activități didactice, în cadrul parteneriatului Școală - Biserică, sau pe raza căreia participă la viața liturgică, dacă nu a mai predat.

joi, 21 iulie 2016

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI SPRIJINĂ FINANCIAR LOTUL OLIMPIC DE ROBOTICĂ EDUCAȚIONALĂ, CALIFICAT LA OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ «WORLD ROBOT OLYMPIAD 2016» DE LA NEW DELHI, INDIA

În contextul Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul, a oferit Centrului de Excelență pentru Robotică Educațională Vrancea, organizație subordonată Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, un sprijin financiar de 2000 euro, în vederea deplasării lotului olimpic de robotică educațională la olimpiada internațională World Robot Olympiad, care se va desfășura la New Delhi, India, în perioada 25-27 noiembrie 2016.
„Elevii au concurat cu echipe puternice ale colegiilor naționale de informatică, inclusiv din București, și au obținut premiul I la «World Robot Olympiad România 2016», faza națională, categoria «Standard III – high scholl», care le conferă dreptul de a reprezenta România la faza mondială a acestei competiţii“, a declarat Prof. Agache Săndel – coordonatorul Centrului de Excelență pentru Robotică Educațională Vrancea. De altfel, focșănenii s-au distins și în anii precedenți, obținând locuri fruntașe la competițiile naționale de resort și chiar la ediția din 2015 a olimpiadei internaționale de robotică, desfășurată la Doha, în Qatar.

Având în vedere consecvența performanțelor extraordinare ale elevilor, importanța competiției internaționale și eforturile lăudabile ale echipei vrâncene, precum și solicitarea argumentată a coordonatorului lotului olimpic, motivată de lipsa de susținere materială a învățământului de performanță, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s-a alăturat eforturilor depuse de către participanți, pe care îi sprijină și îi încurajeză în obținerea de rezultate remarcabile la concursuri de asemenea nivel, desfășurate atât în țară, cât și în străinătate.

CORUL VLAHO-BIZANTIN AL ARHIEPISCOPIEI, PREMIUL I LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LA IAȘI

La Iași s-a desfășurat, în perioada 1-7 iulie 2016, ediția a IV-a a Festivalului-Concurs Internațional pentru Copii și Tineret Gavriil Musicescu, eveniment unic în România, care a reunit în capitala Moldovei coruri și personalități din țări ca Ucraina, Republica Moldova, Italia, Grecia și, desigur, România (în total circa 1200 de participanți). Pentru secțiunea de concurs Formații de Muzică Psaltică, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a fost reprezentată de Corul Vlaho-Bizantin, condus de Arhid. Prof. Constantin Iustin Stoica. Deschiderea festivalului a avut loc, în seara zilei de 1 iulie, la singura biserică din municipiul Iași închinată Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, unde un impresionant sobor de preoți a oficiat Vecernia cu Litie. Cu această ocazie, Corul Vlaho-Bizantin a fost desemnat de organizatori să asigure psalmodia în strana dreaptă, oficiu pe care psalții de la Buzău l-au îndeplinit și în cadrul Dumnezeieștii Liturghii oficiate a doua zi, 2 iulie, de prăznuirea Sfântului Voievod Ștefan.

Sâmbătă, 2 iulie, între orele 13:00 – 17:00, s-a desfășurat secțiunea de concurs destinată formațiilor de muzică psaltică, sub jurizarea unei comisii de specialitate asigurată de profesori de la Universitatea Națională de Muzică din București, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Conservatorul de Stat din Athena. Corul Vlaho-Bizantin s-a prezentat în concurs cu următoarele piese: Cu noi este Dumnezeu, cântare alcătuită de Hurmuz Hartofilax, la cererea mitropolitului Veniamin Costachi, glasul al VIII-lea (piesă impusă de organizatori), declamare ecfonetică din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel (asigurată de protopsaltul Daniel Dumitrică), Cântarea a IX-a din cele două Canoane ale Praznicului Arătării Domnului, glasul al II-lea (tălmăcire a părintelui Constantin Iustin Stoica) și Doxologia Mare, glasul varys eptafon, de Grigorie Protopsaltul (de asemenea, piesă impusă de organizatori). În urma prestației excepționale din concurs, Corul Vlaho-Bizantin al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a câștigat premiul I al secțiunii, laolaltă cu aprecierile juriului și aplauzele publicului. Ca urmare a rezultatului obținut, Corul Vlaho-Bizantin a fost invitat să onoreze publicul ieșean și cu prilejul Galei laureaților din cadrul festivalului, care a avut loc în seara zilei de joi, 7 iulie.

Acesta nu este, de altfel, primul premiu de nivel internațional pe care psalții formați la Buzău îl dobândesc în ultimii ani: în 2014, Corul Bizantin Sfântul Ioan Damaschin, condus de Arhid. Alexandru-Paul Bârsan, a câștigat premiul I, iar Corul Bizantin al Seminarului, condus de Constantin Iustin Stoica, a câștigat premiul special al juriului; în 2015, Corul Bizantin al Seminarului Teologic din Buzău a câștigat premiul I, în cadrul aceluiași Festival-Concurs Internațional.
                                                                  Arhid. Prof. Constantin Iustin Stoica
                                                 Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul din Buzău

luni, 4 iulie 2016

SELECȚIE SPECIALIȘTI CURRICULUM: EDUCAȚIA PENTRU FAMILIE

Stimați profesori, 
Vă aducem la cunoștință că, la nivelul Casei Corpului Didactic Iași, există cursul Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului, acreditat de MENCS, care poate fi implementat și la nivel județean, pentru profesorii doritori, de Religie și nu numai.
        De asemenea, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea și recomandarea unor specialiști cu competență și experiență în domeniu, care să colaboreze, cu organizații reprezentative din România, în elaborarea unui posibil curriculum al educației pentru familie, urmând a ne comunica numele și datele de contact ale acestor persoane până la data de 26 iulie 2016.