Translate

joi, 28 iulie 2016

AVIZUL SCRIS (BINECUVÂNTAREA) AL CHIRIARHULUI PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC PE CATEDRE DE RELIGIE, PRIN SUPLINIRE

Pentru obținerea avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului, în vederea depunerii dosarului pentru ocuparea orelor/catedrelor de Religie rămase vacante, la nivelul ISJ Buzău și Vrancea, prin suplinire - după etapa de repartizare a candidaților cu media de repartizare minim 7, la concursul din sesiunea 2016, în zilele de 26/29 august - candidații vor depune, la Registratura Cancelariei eparhiale, după 15 august 2016, următoarele documente:
1. cerere scrisă de mână - se va putea completa și în momentul depunerii dosarului pentru obținerea binecuvântării;
2. copie după certificatul de Botez (doar pentru candidații mireni);
3. copie după actul de identitate;
4. copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
5. copie după diploma de licență (doar) în Teologie, după foaia matricolă și după certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic;
6. adeverință din partea unității de învățământ în care a mai predat, cu calificativul minim „Bine”;
7. recomandarea/avizul de continuitate al Consiliului de administrație al unității de învățământ în care a mai predat, precizându-se (dacă sunt) orele de Religie disponibile;
8. memoriu de activitate pe anul școlar curent, vizat de directorul unității de învățământ în care a predat și de Inspectorul școlar de Religie;
9. recomandarea preotului duhovnic (preoții vor lua recomandare de la protopop);
10. recomandarea preotului de la parohia pe raza căreia desfășoară activități didactice, în cadrul parteneriatului Școală - Biserică, sau pe raza căreia participă la viața liturgică, dacă nu a mai predat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu