Translate

vineri, 5 august 2016

PROCEDURA DE ACORDARE A AVIZULUI SCRIS (BINECUVÂNTĂRII) AL CHIRIARHULUI PENTRU ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT / DOCTORAT 2016 LA O FACULTATE DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:
a.               cerere scrisă de mână, adresată Chiriarhului;
b.               copie după certificatul de naștere;
c.               copie după actul de identitate;
d.               copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
e.    recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);
f.            recomandare de la preotul paroh (preoții vor prezenta recomandarea din partea părintelui protopop de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului);
g.               copie după diploma de licență/adeverința validă și foaia matricolă;
h.               copie după diploma/adeverința de masterat (dacă este cazul);
i.                adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).

·  Dosarele complete se vor depune la sediul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, la Registratură, Aleea Episcopiei, nr. 3, din municipiul Buzău, în intervalul orar 08.00-16.00, începând cu data de 16 august 2016.

                                                                      

                                                                      

                                   Pr. prof. Cristian Marius Dima                                                                                            Consilier eparhial

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu