Translate

joi, 15 ianuarie 2015

Centrul de voluntariat


În urma efectuării unui sondaj printre tinerii din Eparhia noastră, printre oportunitățile de dezvoltare personală, oferite în cadrul bisericilor și mănăstirilor și pe plan extern, dar și în urma analizei de nevoi a unor Sectoare de activitate din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, s-a socotit necesară înființarea unui Centru de voluntariat în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul, care să contribuie la buna desfășurare a activităților acestuia, promovând o valoare creștină fundamentală, în plină emergență pe piața europeană educațională și a muncii: voluntariatul.
De aceea, în noul context legislativ din țara noastră – Legea nr. 78 din 24 iunie 2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România –, am considerat oportună apariția unui cadru formal benefic pentru activitățile din cadrul Bisericii locale, care să constituie un nou pol de educație nonformală în comunitățile locale din cuprinsul Eparhiei, spre creșterea responsabilității morale și sociale, spre promovarea voluntariatului recunoscut ca experiență profesională și, nu în ultimul rând, pentru formarea unor competențe cheie ale celor care se vor implica cu răspundere și consecvență.
În acest sens, am folosit ca puncte de plecare exuberanța și perseverența echipelor de elevi seminariști, implicați în activitățile de voluntariat din proiectul școlar european „Living Together, Helping Each Other (Trăind împreună, să ne ajutăm unul pe altul)”, experiența de 6 ani, ca voluntar internațional, a coordonatorului Sectorului învățământ și activități ci tineretul, precum și exemplele de bune practici, împărtășite în cadrul celor două colocvii europene, cu titlul „Voluntariatul, formă de solidaritate și virtute”, organizate de Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, în anii 2011, respectiv 2014, cu invitați din 9 țări europene.
În plus, noile oportunități de mobilitate și formare în context nonformal, oferit de Serviciul European de Voluntariat, în cadrul Programului „Erasmus +” al Comisiei Europene și deschiderea Patriarhiei Române pentru dezvoltarea acestui domeniu de activitate justifică preocuparea noastră pentru abordarea profesionistă a acestei virtuți-resursă, în cuprinsul Eparhiei noastre.
În consecință, a fost conceput un act constitutiv și o procedură de înscriere, aprobate în Permanența Consiliului eparhial din data de 7 iulie 2014, și s-a demarat primul proiect de voluntariat de la Centrul eparhial: inventarierea și trierea unităților bibliografice, înregistrate în Biblioteca „Ghenadie Episcopul”, în urma căruia 4 tineri, elevi la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, au primit contracte și certificate de voluntariat, urmând ca alți doi să-și finalizeze perioadele prevăzute în contracte, conform legii.
Pentru consolidarea unei strategii comune, la nivel național, la solicitarea Patriarhiei Române, Sectorul nostru a elaborat și transmis, în data de 2 octombrie 2014, o serie de propuneri pentru alcătuirea Regulamentului activităților de voluntariat în Biserica Ortodoxă Română, privitoare la: pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor, recrutarea și selecția acestora, drepturile și responsabilitățile voluntarilor, supervizarea lor, recunoașterea meritelor și evaluarea programelor și a persoanelor implicate, în scopul eficientizării și asigurării unui management de calitate al voluntarilor.

Din păcate, în pofida unui număr redus de voluntari la nivelul parohiilor din cuprinsul Eparhiei noastre, Centrul de voluntariat și programele sale nu s-a bucurat de o promovarea scontată, în cadrul ședințelor administrative ale protoieriilor, urmând a se identifica sau elabora strategii noi pentru dezvoltarea voluntariatului ca virtute creştină şi valoare europeană fundamentală, în gestionarea resurselor din spaţiul comunitar public, precum şi ca oportunitate de formare şi dezvoltare profesională, pentru credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. 

duminică, 11 ianuarie 2015

Învățământul teologic


Cu mai bine de 178 ani de existență, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău este ”cea mai veche școală medie” din Buzău, privilegiu istoric articulat atât pe rolul cultural și educațional pe care l-a jucat neobosit în județele arondate de-a lungul timpului, cât și pe excelența dovedită în educație.
La sfârșitul anului școlar 2013-2014, Seminarul Teologic Ortodox Buzău număra 157 de elevi, în 6 clase de liceu, 61 de preșcolari, repartizați în două grupe, la Grădinița „Cuvioasa Parascheva” Buzău, structură a Seminarului, precum și 29 de profesori, dintre care 13 titulari și 16 profesori suplinitori, situație justificată de numărul redus de ore, la fiecare catedră.
Din luna septembrie 2014, pe lângă Seminarul buzoian funcționează singura școală de dascăli bisericești (cateheți) din Patriarhia Română, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a Ministerului Educației Naționale, având încadrați 20 de elevi, în clasa a IX-a. De asemenea, tot la începutul acestui an școlar, comunității școlare seminariale i s-a alăturat și Grădinița cu program normal „Căsuța piticilor” din municipiul Buzău, structură din învățământul preșcolar, cu 6 grupe a câte 20 de copii.
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a acordat o atenție permanentă instituției de învățământ buzoiene, monitorizând și sprijinind activitatea educațională și duhovnicească a acesteia, prin investiții în valoare de 70350 lei, în restaurarea, igienizarea clădirii și îmbunătățirea bazei materiale cu 110 saltele noi, în internat, asigurarea bazei materiale în internat, invitații și întâlniri repetate ale Întâistătătorului cu profesorii și elevii Seminarului, angajarea unui preot spiritual la Centrul eparhial, pentru asigurarea asistenței spirituale și a practicii liturgice a elevilor Seminarului, prin susținerea materială a unor proiecte culturale și educaționale, propuse de profesorii școlii, prin recompensarea elevilor merituoși cu diferite cărți, calendare și tabere gratuite, în timpul vacanței de vară, prin  acordarea de ajutoare financiare unor seminariști cu venituri familiale limitate etc.
Nu în ultimul rând, coordonatorul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul a participat activ la conceperea planului de dezvoltare instituțională pentru următoarea perioadă, precum și la realizarea planului cadru propus pentru clasa a IX-a de școală profesională, specializarea dascăl (catehet), precum și la întreprinderea tuturor etapelor necesare pentru reactivarea Școlii de dascăli (cateheți) de la Buzău, informând Sectorul Teologic-educațional al Patriarhiei Române în legătură cu procedurile necesare unui astfel de demers.
În anul 2014, numele acestui liceu a fost menționat laudativ în peste 50 de materiale de presă locală și național bisericească, probând renumele pe plan național și confirmând performanța chiar și pe plan european. Pe lângă rezultatele bune și foarte bune, obținute de majoritatea elevilor seminariști la învățătură și purtare în anul școlar 2013-2014, complementar cultivării spiritului competițional, care o plasează pe locuri fruntașe între liceele buzoiene, comunitatea școlară seminarială s-a distins și prin activități extrașcolare de calitate, încununând strategia de învățământ participativ, propusă de actuala echipă managerială: încheierea ultimului proiect multilateral Comenius, „Living Together, Helping Each Other”, găzduind, la sfârșitul lunii mai 2014, 37 de profesori și elevi din șase licee partenere, din Germania, Slovacia, Italia, Turcia, Polonia și Spania, în cadrul unei reuniuni de proiect în care gazdele și oaspeții au derulat împreună activități socio-educative, campanii sociale și întâlniri multiculturale, un colocviu european pe tema voluntariatului și vizite culturale în care a fost valorificat potențialul religios și turistic al regiunii.
Acest parteneriat reprezintă cel mai recent succes din cele 16 programe și proiecte europene și internaționale, în care Seminarul Teologic Ortodox din Buzău s-a implicat în ultimii trei ani, ceea ce a condus la recunoașterea, pe plan național, a acestor eforturi ale profesorilor și elevilor seminariști și, probabil, la o schimbare de optică generală față de potențialul și oportunitățile învățământului teologic preuniversitar buzoian și național. Astfel, în ziua de 20 mai 2014, Ministerul Educației Naționale a premiat, la Palatul Victoria, unitățile școlare declarate câștigătoare în cadrul competiției naționale "Școală Europeană", ediția 2014 – eveniment aflat sub patronajul Parlamentului European –, în care singura unitate de învățământ participantă din județul Buzău, Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul", s-a clasat pe locul al doilea din 117 de candidaturi.

Școala buzoiană Școala noastră a fost reprezentată de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Pc. pr. prof. dr. Gheorghe Sava-Popa, Directorul Seminarului, Pc. pr. prof. Cristian Marius Dima, coordonator de programe și proiecte educaționale europene și elevul Cosmin Gheorghe, participant în proiectele comunitare premiate, alături de Doamnele prof. Georgeta Burducea, Inspector General Adjunct și prof. Cristiana Stoica, Inspector de programe și proiecte educaționale europene, de la ISJ Buzău.

Prezentare Sector

Dimensiune fundamentală a misiunii preoțești, încredințată de Mântuitorul Iisus Hristos prin filieră apostolică – Mergând, învățați toate neamurile... (Matei 28, 19-20) – activitatea educațională a Bisericii a constituit întotdeauna o preocupare majoră a slujitorilor altarelor, un mijloc de dezvoltare a diverselor comunități sociale și culturale, suport pentru maturizarea învățământului public – deopotrivă adresat maselor și elitelor, în contexte istorice din cele mai diverse, iar în ceea ce privește neamul românesc, un garant peren al conservării și promovării valorilor morale și naționale.
Sectorul învățământ și activități cu tineretul, din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, funcționează și dezvoltă cultura organizațională care îl circumscrie, în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și cu prioritățile credincioșilor din Eparhie, fiind structurat pe 8 axe de dezvoltare: învățământul religios, învățământul teologic, Biroul de catehizare, perfecționarea cadrelor didactice care predau disciplina religie, perfecționarea personalului clerical, activitățile cu tineretul,  Centrul de voluntariat și Biblioteca eparhială „Ghenadie Episcopul”.
           Activitățile sectorului sunt coodonate de  Pc. pr. Cristian Marius Dima, Consilier eparhial, membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional, lucrător de tineret și profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău.
                        Viziunea managerială a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul constă în valorizarea resurselor de formare și educaționale, existente la nivelul celor două județe, Buzău și Vrancea, dar și la nivel european, dezvoltarea competențelor sociale, profesionale și a formării spirituale, promovând și integrând valori creștine și europene conjunctive, profesionalizarea unor servicii și activități socio-educative, din cadrul unităților administrative în subordine, pentru creșterea numărului beneficiarilor direcți și indirecți și a impactului scontat și, nu în ultimul rând, creșterea vizibilității lucrării Bisericii locale, în complementaritate cu cea a școlii, a autorităților locale, a mediului ONG pro-creștin, a grupurilor informale de tineri, a mass-mediei locale și a celei naționale bisericești.