Translate

duminică, 11 ianuarie 2015

Prezentare Sector

Dimensiune fundamentală a misiunii preoțești, încredințată de Mântuitorul Iisus Hristos prin filieră apostolică – Mergând, învățați toate neamurile... (Matei 28, 19-20) – activitatea educațională a Bisericii a constituit întotdeauna o preocupare majoră a slujitorilor altarelor, un mijloc de dezvoltare a diverselor comunități sociale și culturale, suport pentru maturizarea învățământului public – deopotrivă adresat maselor și elitelor, în contexte istorice din cele mai diverse, iar în ceea ce privește neamul românesc, un garant peren al conservării și promovării valorilor morale și naționale.
Sectorul învățământ și activități cu tineretul, din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, funcționează și dezvoltă cultura organizațională care îl circumscrie, în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și cu prioritățile credincioșilor din Eparhie, fiind structurat pe 8 axe de dezvoltare: învățământul religios, învățământul teologic, Biroul de catehizare, perfecționarea cadrelor didactice care predau disciplina religie, perfecționarea personalului clerical, activitățile cu tineretul,  Centrul de voluntariat și Biblioteca eparhială „Ghenadie Episcopul”.
           Activitățile sectorului sunt coodonate de  Pc. pr. Cristian Marius Dima, Consilier eparhial, membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional, lucrător de tineret și profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău.
                        Viziunea managerială a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul constă în valorizarea resurselor de formare și educaționale, existente la nivelul celor două județe, Buzău și Vrancea, dar și la nivel european, dezvoltarea competențelor sociale, profesionale și a formării spirituale, promovând și integrând valori creștine și europene conjunctive, profesionalizarea unor servicii și activități socio-educative, din cadrul unităților administrative în subordine, pentru creșterea numărului beneficiarilor direcți și indirecți și a impactului scontat și, nu în ultimul rând, creșterea vizibilității lucrării Bisericii locale, în complementaritate cu cea a școlii, a autorităților locale, a mediului ONG pro-creștin, a grupurilor informale de tineri, a mass-mediei locale și a celei naționale bisericești.