Translate

joi, 15 ianuarie 2015

Centrul de voluntariat


În urma efectuării unui sondaj printre tinerii din Eparhia noastră, printre oportunitățile de dezvoltare personală, oferite în cadrul bisericilor și mănăstirilor și pe plan extern, dar și în urma analizei de nevoi a unor Sectoare de activitate din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, s-a socotit necesară înființarea unui Centru de voluntariat în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul, care să contribuie la buna desfășurare a activităților acestuia, promovând o valoare creștină fundamentală, în plină emergență pe piața europeană educațională și a muncii: voluntariatul.
De aceea, în noul context legislativ din țara noastră – Legea nr. 78 din 24 iunie 2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România –, am considerat oportună apariția unui cadru formal benefic pentru activitățile din cadrul Bisericii locale, care să constituie un nou pol de educație nonformală în comunitățile locale din cuprinsul Eparhiei, spre creșterea responsabilității morale și sociale, spre promovarea voluntariatului recunoscut ca experiență profesională și, nu în ultimul rând, pentru formarea unor competențe cheie ale celor care se vor implica cu răspundere și consecvență.
În acest sens, am folosit ca puncte de plecare exuberanța și perseverența echipelor de elevi seminariști, implicați în activitățile de voluntariat din proiectul școlar european „Living Together, Helping Each Other (Trăind împreună, să ne ajutăm unul pe altul)”, experiența de 6 ani, ca voluntar internațional, a coordonatorului Sectorului învățământ și activități ci tineretul, precum și exemplele de bune practici, împărtășite în cadrul celor două colocvii europene, cu titlul „Voluntariatul, formă de solidaritate și virtute”, organizate de Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, în anii 2011, respectiv 2014, cu invitați din 9 țări europene.
În plus, noile oportunități de mobilitate și formare în context nonformal, oferit de Serviciul European de Voluntariat, în cadrul Programului „Erasmus +” al Comisiei Europene și deschiderea Patriarhiei Române pentru dezvoltarea acestui domeniu de activitate justifică preocuparea noastră pentru abordarea profesionistă a acestei virtuți-resursă, în cuprinsul Eparhiei noastre.
În consecință, a fost conceput un act constitutiv și o procedură de înscriere, aprobate în Permanența Consiliului eparhial din data de 7 iulie 2014, și s-a demarat primul proiect de voluntariat de la Centrul eparhial: inventarierea și trierea unităților bibliografice, înregistrate în Biblioteca „Ghenadie Episcopul”, în urma căruia 4 tineri, elevi la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, au primit contracte și certificate de voluntariat, urmând ca alți doi să-și finalizeze perioadele prevăzute în contracte, conform legii.
Pentru consolidarea unei strategii comune, la nivel național, la solicitarea Patriarhiei Române, Sectorul nostru a elaborat și transmis, în data de 2 octombrie 2014, o serie de propuneri pentru alcătuirea Regulamentului activităților de voluntariat în Biserica Ortodoxă Română, privitoare la: pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor, recrutarea și selecția acestora, drepturile și responsabilitățile voluntarilor, supervizarea lor, recunoașterea meritelor și evaluarea programelor și a persoanelor implicate, în scopul eficientizării și asigurării unui management de calitate al voluntarilor.

Din păcate, în pofida unui număr redus de voluntari la nivelul parohiilor din cuprinsul Eparhiei noastre, Centrul de voluntariat și programele sale nu s-a bucurat de o promovarea scontată, în cadrul ședințelor administrative ale protoieriilor, urmând a se identifica sau elabora strategii noi pentru dezvoltarea voluntariatului ca virtute creştină şi valoare europeană fundamentală, în gestionarea resurselor din spaţiul comunitar public, precum şi ca oportunitate de formare şi dezvoltare profesională, pentru credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu