Translate

joi, 24 martie 2016

Proiect catehetic în Postul Mare 2016

În perioada Postului Sfintelor Paști (14 martie – 30 aprilie 2016), Biroul de catehizare al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei propune parohiilor din cuprinsul Eparhiei un nou proiect catehetic, destinat să ajute la cunoaşterea spiritualităţii ortodoxe specifice acestei perioade a anului bisericesc şi să intensifice lucrarea pastoral-misionară a slujitorilor sfintelor altare.
Preoții au la dispoziție mai multe teme și activități practice pentru slujirea catehetică parohială. Timpul desfășurării catehezelor va fi rânduit de fiecare preot, în funcție de programul sfintelor slujbe și de credincioșii despre care știe sau preconizează că vor participa la întâlnirile pe care le propune.
În parohiile care au deja alocate, în programul lor pastoral, un spațiu și un timp dedicate catehezei, temele și activitățile din acest proiect se vor integra în mod firesc. Acolo, însă, unde ele vor fi o premieră, organizarea lor necesită o grijă sporită în privința modalității de propunere și a desfășurării, astfel încât impactul să fie unul pozitiv, dând posibilitatea continuării și permanentizării acțiunilor catehetice de acest gen.
Planul este structurat pe săptămânile Păresimilor, având în vedere bogăția sensurilor duhovnicești care străbat acest timp special al Bisericii, și conțin abordări tematice, aplicative și câteva surse de inspirație (sub formă de cateheze gata elaborate și sugestii bibliografice).
Adresanți: copii de gimnaziu, tineri liceeni și studenți
1. Săptămâna 13 – 19 martie
Dialog în biserică sau într-un spațiu al Centrului cultural-catehetic (Ccc); la finalul fiecărei întâlniri, va fi prevăzută și posibilitatea de a se servi ceva, în scopul cultivării atmosferei de coeziune parohială.
Temă: Postul: mijloc sau scop al creșterii spirituale?
Subteme și termeni-cheie:
– modele de postire din Viețile Sfinților și din Pateric (a se vedea indicele tematic de la finalul volumului Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu, Polirom, 2008)
– post creștin sau dietă vegetariană?
– moda dezlegărilor inventate
– postul din Rai și raiul postirii (postul eșuat al primilor oameni vs. bucuria postului creștin)
– ajunarepost comun
– virtuți ale postirii: măsura gândului și a vorbei
– postul și distracțiile (Internet, Facebook, selfie, petrecerile etc.)
Activitate practică: eseu (1 pagină) despre o zi din Postul Paștelui (textul va contrazice zicala pesimistă „lungă ca o zi de post”)
2. Săptămâna 20 – 26 martie
Dialog în biserică sau într-un spațiu al Centrului cultural-catehetic
Temă: Pot fi creștin în propria familie?
Subteme și termeni-cheie:
– provocările de azi ale calității de creștin
– secularism și ateism în România creștină
– credință în familie și morală în societate
– parohie și familiepărinții și Biserica
– Biserica și timpul liber (modalități de a petrece timpul liber în compania membrilor parohiei, în urma cărora să se dezvolte capacitatea tinerilor pentru o comunicare corectă și vie cu ei înșiși, cu semenii și cu Dumnezeu)
– Cartea de rugăciuni
Activitate practică: participanții vor propune activități specifice timpului lor liber în care să fie implicată și Biserica, iar unele dintre aceste propuneri vor fi chiar aplicate.
3. Săptămâna 27 martie – 2 aprilie
Dialog în biserică, în școală sau într-un spațiu al Centrului cultural-catehetic
Temă: Biserica și Școala – instituțiile care îmi plămădesc viitorul
Subteme și cuvinte-cheie:
– valoarea educației pentru viață
– valorile creștine
– caracterul moral-religios
– crezul creștin
– Sfânta Liturghie
– religia în școală
Activitate practică: creație literară (eseu) despre locul Școlii și al Bisericii în sufletul copilului și al tânărului; portrete literare (profesorul preferat, duhovnicul etc.)
4. Săptămâna 3 – 9 aprilie
Dialog în biserică sau într-un spațiu al Centrului cultural-catehetic
Temă: Formele văzute și nevăzute ale Crucii
Subteme și cuvinte cheie:
– semnificația Crucii (materială și spirituală)
– crucea vieții
– Cruce și Înviere
– comentariu la rugăciunea finală din Acatistul Sfintei Cruci
Activități practice: vizionarea filmului Patimile lui Hristos; organizarea unei expoziții foto sau, dacă există posibilitatea, a uneia fizice cu tema Crucii în tradiția ortodoxă.
5. Săptămâna 10 – 16 aprilie
Dialog în biserică sau într-un spațiu al Centrului cultural-catehetic
Temă: „Fericirile” Domnului și fericirea noastră
Subteme și cuvinte-cheie:
– explicarea Fericirilor pe înțelesul tânărului de azi
 „ingredientele” fericirii pământești și ale celei veșnice?
– poate fi omul fericit fără Hristos?
– portretul spiritual al creștinului față în față cu cel al omului modern
Activități practice:
– „Fericiți cei cu inima curată…” – membrii grupului catehetic primesc Sfânta Taină a Spovedaniei
– „Fericiți cei milostivi…” – acțiune filantropică destinată bătrânilor săraci din parohie sau din afara ei
6. Săptămâna 17 – 22 aprilie
Dialog în biserică sau într-un spațiu al Centrului cultural-catehetic
Temă: Cum ne raportăm sufletește și practic la săptămâna Sfintelor Pătimiri?
Subteme și cuvinte cheie:
– exegeză (accesibilă, selectivă) la evangheliile care se vor citi la deniile din Săptămâna Mare; Pătimirile Domnului; Crucea și semnificația jertfei; taina suferinței; pocăința
– exegeză (accesibilă) la capitolul 53 al cărții profetului Isaia
– Sfânta Euharistie
– Participarea la slujbele Deniilor: solidaritate cu Hristos și urcuș duhovnicesc spre Înviere
Activități practice: organizarea unui concurs de încondeiere a ouălor sau, după caz, de evidențiere a unei tradiții locale cu specific pascal (ex: gastronomie, coșul pascal, lumânarea, toaca ș.a.m.d.); membrii grupului de cateheză participă la Denii, lecturând pasaje din slujbă și animând procesiunea de la Prohodul Domnului, iar la Liturghia din Sfânta și Marea Joi sau chiar în noaptea de Înviere primesc Sfânta Împărtășanie;
Încheierea programului catehetic: în ziua Izvorului Tămăduirii sau în Duminica Sfântului Apostol Toma, tinerii participanți vor fi premiați cu diplome de participare (Programul catehetic „Pași spre Înviere” 2016) și cu premii a căror natură o vor decide, după caz, Consiliul parohial și preotul paroh. 
Sugestii bibliografice:
Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, traducere de Paul Brusanowski, Sibiu, Editura Andreiana, 2015
*** Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze pentru familia creștină, București, EdituraCuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2011
Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, Perspective catehumenale. Tradiție și contextualizare pastorală: studii catehumenale și cateheze pentru ziua de azi, Sibiu, Astra Museum – Techno Media, 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu