Translate

miercuri, 7 octombrie 2015

Comunicare inter- și intrainstituțională eficientă

         Stimați colegi, 

         Pentru eficientizarea procesului operațional administrativ și reprezentativitate responsabilă în protoieriile și parohiile din subordine, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul vă propune următorul mod de informare și documentare:
     1. Preoții și personalul neclerical de la parohiile din subordine se vor adresa, mai întâi, pentru informații, cancelariei administrative a Protoieriei de care aparțin, unde li se vor prezenta conținuturile și prevederile procedurilor emise de Patriarhia Română ori de Centrul Eparhial; în cazuri particulare, Protopopul va solicita Consilierului eparhial informații nemenționate în documente;
     2. Toate dosarele și adresele preoților și parohiilor vor fi înaintate Sectorului nostru, prin Protoierii. Acestea înaintează, cu adresă, dosarele preoților/personalului neclerical, trimițându-le în timp util și vor conține recomandarea expresă a protopopului sau refuzul acordării acesteia, ca și concluzii ale analizei dosarului respectiv de către protopop; de asemenea, se va specifica dacă solicitantul este sau a fost supus vreunei sancțiuni administrative sau disciplinare, dacă dosarul este complet și dacă este eligibil;
     3. Toate memoriile de activitate ale preoților vor fi avizate de protopop, în baza analizei și verificării celor menționate; calificativul acordat, reieșit din evaluarea anterioară, va fi adeverit printr-un document distinct, care va cuprinde și vechimea în preoție/muncă, după caz, a solicitantului;
     4. În cadrul inspecțiilor, protopopii vor monitoriza sau verifica, programele, proiectele și activitățile catehetice din parohie, precum și parteneriatul Școală – Biserică și activitățile cu tineretul; acestea vor fi probate prin documente, afișe, fotografii, clipuri video, materiale de lucru, produse ale catehizaților/elevilor, contracte de sponsorizare, facturi, articole de diseminare în mass-media etc. În plus, vor verifica existența și gestionarea Fondului parohial pentru susținerea orei de Religie;
     5. Pentru dezvoltarea și sustenabilitatea învățământului teologic buzoian, protopopul va verifica modalitățile concrete prin care preotul a făcut cunoscută comunității – acolo unde este oportun – oferta educațională a Seminarului Teologic Ortodox din Buzău, pentru anul următor.
     Toate acestea vor fi cuprinse într-un portofoliu de activități catehetice, didactice și cu tineretul, ce va fi prezentat de către preot, în cadrul inspecțiilor;
     6. Protopopii vor întocmi, după caz, rapoarte descriptive sau paragrafe în cadrul proceselor verbale sau formularelor de inspecție, în care vor detalia activitatea catehetică și, dacă este cazul, didactică a preotului; pe lângă aceasta, vor consemna dacă există programe de consiliere duhovnicească, pe care preotul le derulează, cu vreo categorie de vârstă din credincioșii parohiei, așa cum se stipulează în documentele administrative ce se întocmesc în cadrul inspecției speciale pentru transfer, promovare sau obținerea gradului I;
     7. De asemenea, Cancelaria administrativă a protopopiatului se va îngriji ca:
                     a) Preoții care predau Religia să întocmească rapoarte din trei în trei ani, conform Procedurii de acordare și de retragere a avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului pentru desfășurarea de activități în învățământul religios și teologic, emisă de Patriarhia Română;
                 b) Preoții care se înscriu la grade didactice sau profesionale, și nu numai - întrucât, conform Canoanelor, preotul este învățător al credinței - să aibă activitate catehetică semnificativă, care să includă toate programele și proiectele Patriarhiei Române și cele ale Centrului Eparhial; de asemenea, până la înscriere, candidații vor face dovada organizării unei vizite arhierești în parohie, precum și a cel puțin două articole, cu conținut religios sau educațional, publicate, în ultimii cinci ani, în una din publicațiile: Glasul adevărului, Lumina, Lumina educației, Chemarea credinței, sau în presa locală; aparițiile TV vor constitui un avantaj, în măsura în care ele reflectă slujirea acestuia ca exemplu de bună-practică.
               Toate aceste documente vor fi păstrate și în dosarul profesional al preoților, la protoierie.
           c) Preoții care recomandă tineri pentru învățământul teologic preuniversitar și universitar, precum și pentru ocuparea unei catedre de Religie, să cunoască toate condițiile solicitate de prevederile Procedurii, eliberând astfel de documente cu responsabilitate.
                 d) Toate noutățile de pe website-ul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei: știri, proiecte catehetice și documente utile, precum și de pe blogul http://siatarhbzvn.blogspot.ro să fie difuzate unităților administrative din teritoriu în timp util, ca și cele transmise prin poșta electronică, la care se va confirma / răspunde în termenele prevăzute.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu